ان ال پی

برنامه ریزی عصبی- کلامی | NLP : کاربردها

برنامه ریزی عصبی- کلامی | NLP : کاربردها

طرفداران برنامه ریزی عصبی- کلامی ادعا می کنند که این رویکرد نتایج سریع و پایدار را به وجود می آورد و درک الگوهای شناختی و رفتاری را بهبود می بخشد. NLP...

برنامه ریزی عصبی- کلامی | NLP : ازتکوین تا توسعه

برنامه ریزی عصبی- کلامی | NLP : ازتکوین تا توسعه

برنامه ریزی عصبی -کلامی در اوائل دهه 1970 توسط ریچارد بندلر و جان گریندر کشف و توسعه یافت. اولین برنامه های کاربردی در مورد مفهوم مدل سازی در برنامه...

تاریخچه ان ال پی

برنامه ریزی عصبی زبانی (Neuro-Linguistic programming) یک رویک ارتباطی ، رشد فردی و یک روش روان درمان گری است که توسط ریچارد بندلر و جان گریندر در کالیفرنیای...

دوره آموزشی

چگونه قله ها را فتح کنیم