دوره های آموزشی

دوره آموزشی درمان بی خوابی و خواب آسان

دوره آموزشی درمان بی خوابی و خواب آسان

این دوره آموزشی برای تمام افرادی است که می خواهند خواب راحتی را در طول شب داشته باشند و راهکارهایی را برای بهبود بی خوابی خود پیدا نمایند .در این...

کوچینگ رستم حامدی - دوره آموزشی دیسک DISC

دوره آموزشی دیسک DISC

نیاز به ارتباطات از نیازهای اولیه هر انسان است. انسان ارتباط‌سازی را به خاطر رفع نیازهای مادی، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق و احترام، نیاز به...

دوره آموزشی

چگونه قله ها را فتح کنیم