پیشرفت تحصیلی با کوچینگ تحصیلی

(16)
کوچینگ رستم حامدی-کوچینگ تحصیلی

یکی از اهداف دانش آموزان در طول دوره تحصیلی، پیشرفت تحصیلی می باشد.

پیشرفت تحصیلی مانند موفقیت تحصیلی دارای تعریف واحدی نمی باشد. پیشرفت تحصیلی عبارت است از میزان دانش و معلومات کسب شده توسط دانشجو یا دانش آموز و سنجش آن توسط ابزارهای سنجشی توسط اساتید یا معلم ها.

عومل موثر بر پیشرفت تحصیلی عبارتند از:

- عوامل فردی: هوش و انگیزه.

طبق تحقیقات انجام شده توسط موهن و گولاتی از جمله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می توان به هوش و انگیزه اشاره کرد.

- عوامل خانوادگی: نگرش تحصیلی و محیط مناسب برای انجام فعالیت های آموزشی.

پدر و مادر و محیط خانواده از جمله عوامل مهم در شکل گیری نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل می باشد.از دیگر نقش های خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم کردن محیط مناسب برای آموزش و تحصیل دانش آموزان می باشد.

- عوامل آموزشی: برنامه ریزی آموزشی، روش های تدریس معلم ها و اساتید و امکانات و فضاهای مناسب آموزشی.

از مهم ترین راهکارهای پیشرفت تحصیلی می توان به:

افزایش ساعات مطالعه، برنامه ریزی درسی مناسب، تقویت اراده، تقویت هوش و انگیزه، کنترل استرس، باور به خود و خود پذیری، خواب مناسب و بهره گیری از مربی(کوچ) تحصیلی اشاره کرد.

مربی تحصیلی موفقیت را به شما، نمی دهد! بلکه، مهارت موفق شدن را به شما یاد می دهد. او هدایت نمی کند، بلکه به واسطه حمایت و تشویق، شما را در مسیری که خود انتخاب نموده اید همراهی می کند.

مربیگری(کوچینگ) تحصیلی فرآیندی مستمر جهت بهبود وضعیت تحصیلی و ارزیابی بازده کاری دانش آموزان و دانشجویان است.

مربی تحصیلی، نگرش های آموزشی افراد را دگرگون می سازد.

تقویت حافظه، مهارت تست زنی، یادگیری بهتر و پیشرفت درسی در دوران تحصیلی، اهداف پیش پا افتاده مربیگری تحصیلی است، مربیگری تحصیلی به موفقیت هایی فراتر از این ها، می پردازد.

موفقیت تحصیلی مثلثی است که سه راس آن را خلاقیت، تمرکز و انگیزه تشکیل می دهد.
اضلاع این مثلث، مهارت های یاد گیری، یادآوری و برنامه ریزی، هستند.
در نگاه اول این ارکان شش گانه موفقیت تحصیلی، ساده به نظر می آیند...

اما

 • آیا حقیقتا، ما درک درستی در مورد آن ها داریم؟
 • آیا روش کسب و استفاده از آن ها را می دانیم؟
 • آیا از اینکه در کدام یک ضعف داریم و در کدام یک قوی هستیم، آگاهی داریم؟

مشاوران تحصیلی، امروزه در مدارس و موسسات آموزشی مختلف حضور دارند.
آن ها بر اساس یک سری معیار ها، به توصیه می پردازند و باید ها و نبایدهایی را برای روند تحصیلی فرد، در نظر می گیرند. اما این مشاوره تا چه حدی و تا چه زمانی تاثیر می گذارد؟
در واقع، مشاوره تحصیلی، می تواند مفید باشد؛ اما تاثیر آن، مانند کوک کردن یک وسیله کوکی است. هر چند وقت یک بار این کوک، از کار می افتد و به کوک کردن دوباره جهت حرکت نیاز دارد. مشاوره تحصیلی هدایت می کند، تصمیم گیری ها و انتخاب های دانش آموز و خانواده اش را طبق قواعد آموزشی، ارزیابی و تعیین می نماید.

اما آیا این گزینه های تعیین شده، برای آینده و شخصیت موفق دانش آموزان، حتی بعد از دوران مدرسه، موثرند؟ آیا آنچه تعیین می شود، با علاقه و طرز تفکر دانش آموزان، تطابق دارد؟

مربی تحصیلی، مهارت های مطالعه و یادگیری را آموزش می دهد.

مربی تحصیلی، مهارت های مطالعه و یادگیری را آموزش می دهد.

مربی تحصیلی، تصمیم نمی گیرد، گزینه ها را ارائه نمی دهد، بلکه با آموختن مهارت های مختلف و تمرکز بر شش رکن اصلی موفقیت تحصیلی، در ایجاد موفقیت و توانایی تصمیم گیری به دانش آموزان و دانشجویان کمک می نماید.

به کمک مربیگری تحصیلی یاد می گیرید، چه گزینه هایی برای شما ممکن و مناسب تر است، و حتی خلاقیت ایجاد گزینه های بیشتر را به دست می آورید، تشخیص می دهید و تصمیم می گیرید که چگونه حرکات و قدم های خود را انتخاب و برنامه ریزی نمایید.

مربیگری تحصیلی چیست؟

 • آیا می دانید مزایای مربیگری تحصیلی چیست؟
 • کاربردهای مربیگری تحصیلی در سیستم آموزشی.
 • مربی تحصیلی کیست؟
 • مهارت هایی که مربی تحصیلی آموزش می دهد شامل چه مواردی است؟
 • تفاوت آموزش و کوچینگ.
 • مزایای استفاده از مربیگری در کلاس درس.

کوچینگ تحصیلی رستم حامدی

طبق محاسبه مالکوم گلادول: برای یادگیری یک مهارت پیچیده به 10 هزار ساعت کار عملی مداوم نیاز است؛ و این یعنی چیزی حدود هفت سال تحصیلی در مدارس.
مربیگری تحصیلی علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان، به معلمان و استادان نیز کمک می کند. زیرا افزایش مهارت های یادگیری، برای شاگردان، به تسهیل کار آموزگاران نیز کمک می رساند.

مربیگری تحصیلی چیست؟

مربیگری تحصیلی با تکنیک های خاص و موثری که دارد، به افراد کمک می کند تا شناخت آگاهانه و واضح تری نسبت به خویش و اهدافی که دارند، پیدا کنند و بدین ترتیب، افراد در انتخاب مسیر خود، توانایی یافته و انگیزه و چگونگی گام برداشتن در این راه را فرا می گیرند.

آیا می دانید مزایای مربیگری تحصیلی چیست؟

 • بهبود عملکرد.
 • پرورش عادات جدید و موثر.
 • مهارت تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه.
 • مسئوليت پذیری.

کوچینگ تحصیلی رستم حامدی

اعتماد به نفس، پرورش شخصیتی، انگیزه، شناخت و تقویت نقاط مثبت و تمرکز بر مهارت های شخصی برای موفقیت تحصیلی در کلاس درس، نتایجی است که تمرینات و تکنیک های فرآیند مربیگری تحصیلی به بار می آورد.

کاربردهای مربیگری تحصیلی در سیستم آموزشی

 • برای معلمان و اساتید: در کلاس درس، به آموزگاران برای انگیزه بخشی و مشارکت بیشتر میان دانش آموزان و دانشجویان، و تعاملات دو طرفه بین خود و شاگردانشان، روند یادگیری موثر را تقویت و اعمال می کنند.
 • برای تشویق دانش آموزان و دانشجویان: شاگردان را تشویق می نماید تا با همکاری مربی و معلم، بازخورد های مؤثر و رفتار خود تنظیمی را تجربه نمایند.
 • برای حل و پاسخ دهی به سوالات والدین: تشخیص و ایجاد راهکارهای موثر برای چالش های گوناگون تحصیلی فرزندان، که در نتیجه، رفع دغدغه های ذهنی والدین آنها را باعث می شود.

کوچینگ تحصیلی رستم حامدی

مربی تحصیلی آموزش می دهد، مهارت ها را به اشتراک می گذارد و باعث افزایش مهارت های ارتباطی و کار گروهی می شود.

مربی تحصیلی کیست؟

مربی تحصیلی، پشتیبان و راهنمایی است که با تشویق و حمایت فرد، به او کمک می کند تا به واسطه مهارت های عملکری، مدیریت زمان و برنامه ریزی، تمرکز و تقویت حافظه، فنون یادگیری سریع و کامل، رشد خلاقیت و انگیزه بیشتر دوران تحصیلی خود را متفاوت و شاد و موثر نمایند.

با استفاده از تدابیر و کمک های حمایتگرانه یک مربی تحصیلی،
تفاوتی مهم و درخشان در وضعیت درسی و اهداف آینده فرزند خود
ایجاد نمایید.

 مهارت هایی که مربی تحصیلی آموزش می دهد شامل چه مواردی است

مهارت هایی که مربی تحصیلی آموزش می دهد شامل چه مواردی است؟

 • مدیریت زمان: استفاده بهینه از اوقات روزانه .
 • استراتژی برای حفظ اطلاعات: مهارت به خاطر سپاری و تکنیک های تقویت حافظه.
 • استراتژی های مطالعه: توانایی تند خوانی همراه با دقت و تمرکز و فراگیری مطالب بیشتر در وقت کمتر.
 • مهارت های سازمانی: تسلط و یادگیری مهارت های ارتباطی و تعاملات سازنده.
 • اولویت بندی: تعیین و انتخاب بر مبنای معیارهای خودآگاهانه، امتیاز دهی به اهداف و برنامه ها.
 • انواع مختلف یادگیری: تکنیک های یادگیری متنوع بر مبنای وضعیت افراد.
 • انضباط: عملکرد مطابق برنامه و منظم برای دستیابی به بیشترین موفقیت.
 • مهارت یادداشت برداری: آموزش فنون نکته نویسی و یادداشت برداری و تهیه جزوه آموزشی .

کوچینگ تحصیلی

با پیگیری مستمر و شرکت در جلسات منظم مربیگری تحصیلی، دانش آموزان و دانشجویان می توانند شاهد پیشرفت وضعیت درسی و آموزشی خود و نیز اعتلای شخصیت تحصیلی و اجتماعی خویش باشند. با چالش های موجود در مدرسه و دانشگاه، به خوبی مواجه شده و آن ها را مدیریت نمایند.

مربی تحصیلی، به شکوفایی استعداد های درونی فرد کمک می کند. با تمرکز بر توانایی های بالقوه و رشد خلاقیت و ایجاد نگرش ذهنی مثبت و پویا، موفقیت تحصیلی، علمی و اجتماعی او را تضمین می نماید.

کوچینگ تحصیلی و مربیگری تحصیلی

مربی تحصیلی بر مبنای وضعیت دانش آموزان و دانشجویان، تعداد جلسات و روند آموزش مهارت های موفقیتی را برنامه ریزی و تعیین می کنند.

موضوعات مد نظر در جلسات گفتگو با مربی تحصیلی به شرح زیر است:

 • تمرکز و حافظه، دقت و یادگیری .
 • مدیریت زمان و اولویت بندی.
 • تست های ارزیابی شخصیتی.
 • تعیین هدف و برنامه ریزی.
 • تفکر مطالعه و تحقیق.

تفاوت آموزش و کوچینگ

تدریس و مربیگری شیوه آموزشی تعامل گرایانه هستند، که با به اشتراک گذاری دانش افراد، پیش می روند.
مربیگری تحصیلی، امری آموزشی است، که نیاز به تعامل مستمر دارد.
در این تعامل، مهارت ها، نه تنها آموزش داده می شوند بلکه با گفتگو در مورد آنها، بهبود آن ها نیز ممکن می شود. علاوه براینکه، بسیاری از مهارت های پنهان در وجود فرد، بازشناسی شده و برنامه ریزی تحصیلی و ساز و کار آموزش و موفقیت او، بر این اساس تعیین می شود.

می توان نتیجه گرفت که، معلمان خوبی که این تعامل دو طرفه و سازنده را برقرار می کنند، نیز به نوعی مربی هستند. زیرا آن ها فقط آموزش نمی دهند، بلکه آموزش را برای استفاده در زندگی شخصی بهینه سازی و قابل فهم کرده و از آن ها، مهارت های خلاقانه و منحصر به فرد ایجاد می کنند؛ این می تواند در افزایش خودباوری، اعتماد به نفس و انگیزه دانش آموزان، تاثیر گذاشته و به این طریق، حتی موجب گردد با یکدیگر در امر یادگیری همکاری نموده و از فاز رقابت به فاز همکاری و رفاقت سازنده قدم بگذارند.

مزایای استفاده از مربیگری در کلاس درس

تحقیقات زیادی انجام شده است، که نشان دهنده پیشرفت های مستمر و قابل توجه در وضعیت تحصیلی افرادی است، که به طور مرتب با یک مربی تحصیلی ملاقات می کنند.
همچنین ثابت شده است، معلمان و اساتیدی که برای بهینه سازی روش های آموزشی خود و ایجاد تعامل های سازنده و موثر با شاگردانشان از مربی تحصیلی کمک می گیرند، رتبه تحصیلی کلاس آن ها، در قیاس با دیگران، بهتر شده است.

مزایای استفاده از مربیگری در کلاس درس

بنابراین در یک جمع بندی، مزیت های مربیگری تحصیلی را می توان این گونه عنوان نمود:

 • مربیگری، یادگیری خلاقانه را باعث می شود: فرصت هایی را برای صحبت در مورد آنچه آموخته شده است، ایجاد نموده و ارائه و یادگیری را کاربردی می نماید .
 • بدون سرزنش و قضاوت، می شنود: این فرصت شنیده شدن بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن، یکی از بزرگترین هدایایی است که مربیگری تحصیلی، ممکن می سازد. گزارشات موسسهiOpener نشان داده است، که برای بزرگسالان، تنها عامل مهم در توانایی مثبت اندیشی و احساس خوشحالی در محیط کار، این است که به احساس آن ها توجه شود. این مورد برای شاگردان کلاس درس نیز، به همین نحو است.
 • مربیگری یک رویکرد مشترک، برای همکاری در فعالیت ها، حل مشکلات ایجاد می کند. دانش آموزان را تشویق می کند تا با هم کار کنند، از یکدیگر یاد بگیرند و مهارت های همکاری و اشتراک دانش را توسعه دهند.
 • مربیگری فرصت مسئولیت پذیری و شجاعت انتخاب و تصمیم گیری را ایجاد می کند. اینگونه دانش آموزان و دانشجویان از انتخاب های خود پیروی می کنند.
 • به کمک مدل سازی، افراد یاد می گیرند که چگونه برای دیگران، مفید و موثر تر باشند. برای بهتر کردن شرایط زندگی خود و دیگران مهارت می یابند.

کوچینگ مربی گری تحصیلی

در نتیجه:

کوچینگ تحصیلی موجب بهبود در موارد زیر می گردد:

 • نگرش و طرز تفکر نسبت به تحصیل و زندگی.
 • انگیزه و اشتیاق برای تحقق اهداف.
 • مسئولیت پذیری و مهارت انتخابگری.
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی.
 • وضعیت ذهنی، آرامش روانی و قدرت تشخیص.
 • تمرکز و توجه به امور مهم زندگی فردی.
 • شناسایی و تعیین بهترین راهکار های مطالعه و یادگیری متناسب و منحصر به شخص.

گروه تخصصی و پژوهشی کوچینگ و مهارت های زندگی رستم حامدی، برای موفقیت تحصیلی، در کنار شماست. 

شما این فرصت را دارید با تکمیل فرم زیر ،از یک جلسه کوچینگ رایگان مجموعه رستم حامدی استفاده کنید
لطفا موارد مورد نیاز را کامل کنید
مربیان کوچینگ
رستم حامدی
پاسخگوی شما هستند
 • نویسنده
  رستم حامدی
 • تاریخ انتشار
  سه شنبه, 07 خرداد 1398
 • زمان مطالعه
  10 دقیقه

آنچه در این بخش داریم

دوره آموزشی

چگونه قله ها را فتح کنیم

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ، هر هفته یک ایمیل مفید در زمینه کوچینگ دریافت کنید

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

 1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما