نوروکوچینگ چیست ؟

(11)
کوچینگ رستم حامدی - نوروکوچینگ چیست ؟

درخصوص تبیین، تحلیل و تفسیر پیچیدگی های رفتار انسان، امروزه منظر جدیدی به نام علوم اعصاب یا نوروساینس در حال فراگیری و گسترش است هر چند این مسیر در ابتدای خود می باشد اما علوم اعصاب ادعا دارد که عمیق تر و دقیق تر تبیین کننده افکار، احساس و رفتار انسان خواهد بود . لذا به واسطه همین ادعا است که کاربرد دانش مغز در حوزه های اجتماعی شتاب فزاینده ای پیدا کرده است که یکی ازاین حوزه ها ، کوچینگ است. در سیر تکوین برداشت از انسان، از انسان اقتصادی که مهمترین محرک شکل گیری رفتارهایش محرکهای اقتصادی بود به انسان اجتماعی که هنجارها و ارزشها را مهمترین محرک شکل دهنده رفتارهاش تلقی می کرد رسیده ایم . در دهه 1980 به بعد مفهوم متفاوتی از انسان مطرح شد آن هم انسان پیچیده که به طریقی انسان اقتضایی هم هست ، انسانی که شرایط مختلف بیرونی و درونی می توانست شرایط مختلف رفتاری را برایش رقم بزند و پیش بینی پذیری کمتری از مقوله انسان را ساتع می بخشید . از دهه اول سال2000 به بعد مفهومی جدیدتر از انسان در حال گسترش و پذیرش است که مفهوم انسان مغزمحور است. مفهومی که باز تاحدودی مهر تایید بر پیچیدگی انسان می زند اما ادعا دارد که جعبه سیاه این پیچیدگی احساس، افکار و رفتار انسان از طریق علوم اعصاب قابل ترجمان است و علوم اعصاب می تواند با اضافه کردن سطوحی عمیق تر و دقیق تر به تحلیل عوامل شکل دهنده رفتار انسان بپردازد که آن سطح نورونی و سطح مولکولی است.

علوم اعصاب می‌تواند موجب بهبود و گسترش رویکردهای رفتاری در فرد شود. یکی از حوزه‌های قابل سرمایه گذاری در آینده پژوهی فردی، حوزه علوم اعصاب است ، زیرا دارای توان اثرگذاری بالا برحوزه های دیگر بالاخص حوزه های توسعه فردی را دارد . در واقع دانش مغز، درک پایه و اساس زیست شناختی رفتار است. پژوهشهای علوم اعصاب بالاخص جدیداً درصدد تبیین بصیرت هایی از پیشران‌های عصب شناختی و دانش مغزی است که در شکل دهی رفتارهای یک فرد بالاخص در محیط های اجتماعی کاملا موثر است . امروزه اين باور کاملا جا افتاده است كه مغز ما، عهده دار انديشه، عاطفه و اراده ما است. قبلاً اعتقاد عمومی بر این بود که ژن های ما است که افکار، احساسات و رفتار ما را دیکته می کنند . مغزی که ما با آن به دنیا می آییم در طول زندگی و به دلیل تجربیاتمان تغییرمی کند و مرتب در حال دگرگونی است . کشفیات جدید علم اعصاب روشنگر این قضیه است که چطور می توانید پتانسیل های خود را به حداکثر و آسیب پذیری خود را به حداقل برسانید. امروزه اعتقاد بر این است که تعامل پیچیده ساختارهای مختلف مغزی، سازوکارهای هورمونی و فیزیکی در نواحی پیرامونی بدن بالاخص مغز، مسئول پیدایش جریانی به نام انگیزش و هیجان است. طبق بررسی های انجام گرفته شده آن بخش از ساختارهای عصبی مثل سیستم لیمبیک مغز در رفتار هیجانی و لوب های قشر مغز بالاخص لوب پیشانی در رفتارهای شناختی، حسابگرایانه و منطقی نقش دارند. اگر گاهی بدخلق می‌شوید و نمی‌دانید ماجرا از کجا آب می‌خورد، روزها بدون آنکه کاری کنید، بی حوصله می‌شوید و کم خواب می شوید بی اعتماد هستید حوصله محافل جمعی را ندارید بسیار بدبین می شوید یا زودباور هستید و ... متخصصان علوم اعصاب می‌گویند بسیاری از اوقات، عامل این اتفاقات ناشی از تغییرات هورمون‌ها است که در تنظیم فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های بدن و همین طور تنظیم روان ما نقش دارند. ده‌ها سال پیش، مغز یک جعبه‌ سیاه نفودناپذیر بود، اما با پیشرفت های اخیر در علوم اعصاب، برای تغییر در یک فرد، نگاه به درون آن یعنی مغز وی آغاز شده است . پسا انسان مغزمحور، انسانی است که شیمی مغزش کمیت و کیفیت احساس و افکارش را شکل می بخشد این انسان هم می تواند در قالب یک کوچ و یا در قالب یک کوچی و مراجع قابل فرض باشد.

وقتی در مورد علوم اعصاب صحبت می کنیم یعنی این که مغز حیاتی ترین بخش آن است و وقتی ازمغز صحبت می شود در واقع داریم این را القا می کنیم که ساختار و شیمی مغز به نوعی بر رفتارهای ما اثرگذارند. پس این ساختار مغز نیست که به تنهایی شکل دهنده شخصیت انسان است بلکه ناقل های عصبی و هورمون ها هستند که در این زمینه نقش حیاتی تری را ایفا می‌کنند . قدرت این مولکول ها، تصویری را که ما از انسان داشتیم زیر سئوال می‌برد زیرا ما دوست داریم خودمان را صاحب اراده، دارای قدرت کنترل، باهوش بدانیم و عواملی چون امید، آرزو و اراده را مایه تحرک وفعالیت های خود بدانیم نه این که آنها را ماحصل چند ماده شیمیایی یا مولکول.سخت است بپذیریم که تجربه عمیقترین تجربیات زندگی چیزی جز نتیجه فعالیت چند ماده شیمیایی نیست این فرمول که دوپامین برابر است باخوشی و سرزندگی، اکسی توسین برابر است با عشق و اعتماد، ملاتونین برابر است با آرامش، سروتونین برابر است با وقار جای تأمل زیادی دارد ، اما این هورمون یا ناقل‌های عصبی در ترکیبی از وجود دیگر هورمون ها قادر به ایفای این تغییرات مهم رفتاری هستند. هر یک از این هورمون ها یا ناقل های عصبی به مثابه یک صدا در میان یک گروه سرود هستند. افکار و احساسات انسان از بنیادی شکل می گیرد که شیمی است اما نباید انسان ها را عروسک خیمه شب بازی این مولکول های شیمیایی کرد. هورمون ها مهمترین عامل در تعادل نوسانات خلق وخو هستند. اساساً مغز ما در تصرف مواد شيميايي است، ترشح هورمون هايي كه ما را به سوی رفتار خاصی سوق مي دهند تا به صورت مشخصي رفتار نماييم.به طور مثال بد نیست اشاراتی داشته باشیم به آثار هورمونی که قابلیت پیش بینی رفتار را در یک مراجع یا کوچی را بالا می برد.

دوپامین هورمونی است که هوشیاری، تمرکز، شادابی و سرزندگی را در یک فرد بیشتر می‌کند. با دوپامین است که یک کوچی از اراده و خواست لازم برای تحقق خواسته های مطروحه خود برخوردار می گردد .لذا وظیفه کوچ در بازخور دادن ها و یا تبریک گفتن ها تقویت میزان دوپامین در مراجع خود است، یعنی دوپامین، تسهیلگر و تسریعگر رفتار در یک کوچی است. در واقع دوپامین نقش روغن روان کننده ذهن کوچی را دارد زیرا با دوپامین داده های دریافتی و درونی در وی به مراتب سریعتر پردازش می‌کردند و کوچی با سرعت بیشتری قادر خواهد بود فکر کند و برای مسئله خود راهکار پیدا و احصا کند. این دوپامین است که در مراجع انگیزه ایجاد می کند تا در راستای اهداف و دنیای مطلوب خود اقدام کند. ظرافت و هنر یک کوچ در تجسم بخشیدن به دنیای مطلوب کوچی کاملاً در آزادسازی دوپامین در مغز مراجع موثر است. اهمال کاری ها، به تعویق انداختن، تردید به خود و بی‌اشتیاقی در یک کوچی با کمبود دوپامین در مغز وی کاملا ارتباط دارد. این که یک مراجع در پایان جلسه هنوز رغبت و تمایل لازم را در قبال راهکارهای احصایی جلسه کوچینگ ندارد دلالت بر عدم جذابیت این راهکارها از دیدگاه مغز وی است یعنی این راهکارها دوپامین ساز نیستند. هر زمان که در یک کوچی آرزوی رسیدن به چیزی شکل گیرد بی شک مغزش دوپامین را آزادسازی کرده است. تحت تأثیر دوپامین است که یک کوچی خود را با انگیزه، مشتاق، خوش بین می‌بیند. دوپامین کمک می‌کند تا مغز مراجع یا کوچی خواسته و اقدام را به هم نزدیک و با هم هماهنگ می کند لذا در ایجاد حالات مطلوب حل مسئله در یک کوچی لازم است جذابیت های لازم در کلام و بیان توسط رعایت شود تا در مغز کوچی امکان آزادسازی دوپامین فراهم گردد و به سبب آن میل و اشتیاق لازم در کوچی شکل گیرد. در احصای راهکارها گاهگاهی گریزی بر این جذابیت های ایجاد شده زد تا مجدد در مغز کوچی دوپامین آزاد گردد و در روند تامل و تفکر کوچی یک نوع تسهیلگری و تسریعگری اتفاق افتد. در وضعیت پیگیری و اهتمام به اقدام در راستای برنامه های آینده کوچی ، میزان دوپامین کوچی نقش بی چون و چرایی دارد و می تواند به مثابه یک منبع سوخت و انرژی زمینه اراده جهت برنامه ریزی و اجرای راهکارهای احصایی را برای حل مسئله کوچی فراهم آورد. در طول فرایند کوچینگ کاملا نیازمند آزادسازی دوپامین هستیم. وجود دوپامین در طول فرایند کوچینگ سبب جذابیت جلسه و افزایش تمرکز و همراهی بیشتر مراجع با کوچ می گردد. جنس کلمات، تن و لحن کلام کوچ کاملاً می تواند بر میزان آزادسازی دوپامین در مغز کوچی موثر واقع شود لذا هنر کلام یک کوچ اینجا قادر است که یک جلسه کوچینگ با کیفیت را رقم بزند یا نزند.

سرتونین یکی دیگر از هورمون های تاثیرگذار در فعل و انعالات رفتار انسانی است . افزایش هورمون سروتونین، انسان را آرام و منطقی تر می کند و وی از اعمال رفتارهای تکانشی ، هیجانی و تهاجمی بر حذر می دارد . این هورمون به فرد قدرت ارزیابی موقعیت اجتماعی، احساس تشخص ، مقام و منزلت و احترام اجتماعی می بخشد . یک فرد با داشتن سروتونین است که در وضعیت عزت نفس و اعتماد به نفس خود ارتقا می بیند. این هورمون در افزایش رعایت هنجارها، ارزش ها و وظایف در یک فرد کاملاً موثر است لذا از آن بعنوان هورمون اخلاق یا ضابطه مندی و وظیفه شناسی هم یاد می کنند. آزادسازی سروتونین در مغز یک فرد، حس خوشایندی در وی ایجاد می کند. نوسانات خلقی در فرد را به حداقل می رساند.یک کوچ می تواند با تبریک گفتن های به جا و به موقع در قبال موفقیت های قبلی و اقدامات مناسب فرد در قبال مسئله اش، کاملا وضعیت هورمون سروتونین را در فرد افزایش دهد . وجود سروتونین یعنی افزایش درجه احتمال فرد در دستیابی و احصای راهکارهای منطقی تر در قبال مسئله مطروحه در جلسه کوچینگ.

شما این فرصت را دارید با تکمیل فرم زیر ،از یک جلسه کوچینگ رایگان مجموعه رستم حامدی استفاده کنید
لطفا موارد مورد نیاز را کامل کنید
مربیان کوچینگ
رستم حامدی
پاسخگوی شما هستند
  • نویسنده
    کیومرث احمدی
  • تاریخ انتشار
    سه شنبه, 21 خرداد 1398
  • زمان مطالعه
    8 دقیقه

دوره آموزشی

چگونه قله ها را فتح کنیم

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ، هر هفته یک ایمیل مفید در زمینه کوچینگ دریافت کنید

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

  1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما