موفقیت و برنامه ریزی استرتژیک فردی

(7)
کوچینگ رستم حامدی-موفقیت و برنامه ریزی استراتژیک فردی

برنامه ریزی یکی از عناصری کلیدی برای رسیدن به موفقیت می باشد . برنامه ریزی استراتژیک فردی عبارت است از این که چگونه از نقاط قوت و فرصت های خود با تعیین استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم .

برنامه ریزی استراتژیک فردی اصلی اساسی در رسیدن به موفقیت در زندگی.

موفقیت یک فرآیند و یک جریان است . راهی برای زندگی کردن است ، موفقیت یک نتیجه نیست ، اما بدانید که نتایج هم به شمار می آیند .

موفقیت چیست ؟

موفقیت چیست ؟

راه موفقیت در این است که چگونه می توانید برای اشخاص تولید ارزش کنید و بر توانایی خود در این زمینه بیفزایید تا سود و منفعت به سمت شما جاری شود .

ارل نایتنگل در تعریف موفقیت چنین می گوید :

موفقیت درک فزاینده یک آرمان ارزشمند است . اگر کسی در راستای یک هدف از پیش تعیین شده تلاش کند و بداند که به کجا می رود او موفق است . اگر کسی
نداند در کدام مسیر زندگی می خواهد حرکت کند ، او یک نا کام است . موفقیت ناشی از کسب درآمد نیست . کسب درآمد ناشی از موفقیت است . موفقیت نسبت مستقیم با خدمات ما دارد

جیم ران 

آن کسی که می شوید و هستید موفقیت شما را مشخص می کند . موفقیت یعنی کارهای معمولی را به طرز عالی انجام دهیم . موفقیت رمز و رازی ندارد ، چیز جادویی هم نیست . موفقیت نتیجه طبیعی رعایت اصول است . موفقیت حرکت تدریجی به سوی هدف های مشخص است.

آنتونی رابینز سخنران بزرگ انگیزشی و مربی موفقیت در مورد موفقیت می گوید :

موفقیت زمانی به دست می آید که ابتکار عمل را به دست بگیرید . پیگیر باشید ، ابرام به خرج دهید . عمق عشق خود را به طرزی زیبا نشان دهید . کدام اقدام ساده است که امروزه می توانید انجام دهید تا حرکتی برای رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی شما ایجاد کند؟

دکتردیوید جی. شوارتز می نویسد:

موفقیت یعنی آزادی: رهایی از غم ها، ترس ها و محرومیت و ناکامی ها . موفقیت یعنی یافتن خوشبختی وکسب رضایت حقیقی از زندگی به گونه ای روز افزون و توانایی بر انجام خدمات بیشتر برای اطرافیان و دلبستگان.

موفقیت یعنی : پیروزی . موفقیت انجام کارهای برجسته، هدف و غایت زندگی است . موفقیت واقعی بسیار ساده است : پیدا کردن راه حل مشکلات ازطریق قوانین زندگی و رسیدن به آنها و در نتیجه بالا بردن کیفیت زندگی".

موفق بودن یعنی :

 • داشتن اهداف با ارزش و اقدام برای رسیدن به آنها
 • موثر بودن
 • تلاش کردن و قبول مسئولیت
 • کمک به پیشرفت دیگران
 • هدایت تغییرات محیط به سمت مثبت
 • آماده بودن برای انجام وظایف جدید
 • استفاده صحیح از زمان
 • داشتن راهبرد مناسب برای حل مشکلات
 • پرورش استعداد های خود
 • انگیزه دادن به دیگران
 • هدایت دیگران
 • الگو بودن برای دیگران
 • داشتن سلامت جسمی و حفظ آن
 • پیدا کردن دوست و لذت بردن از زندگی
 • داشتن طرز تفکر مثبت نسبت به زندگی
 • نشان دادن مشارکت در جامعه .

چالش واقعی زندگی در رسیدن به آنچه می خواهید نیست، بلکه حفظ و خواستن چیزی که به دست آورده اید.

افراد بی شماری به آنچه می خواهند دست می یابند اما از آن لذت نمی برند . هر آنچه به دست می آورند هیچگاه برای آنها کافی نیست، همیشه این احساس را دارند که گویی چیزی را از دست داده اند .

از سوی دیگر افرادی هستند که از آنچه هستند و آنچه می کنند و آنچه دارند راضی هستند گرچه نمی دانند چگونه برآنچه دوست دارند بیفزایند .
دل های آنها بر روی زندگی باز هست، با این حال برای تحقق رویاهایشان کاری صورت نمی دهند .
آنها خیلی سعی می کنند ، ولی نمی دانند چرا دیگران بیشتر از آنها دارند . اغلب افراد جایی بین این دو بی نهایت هستند .

موفقیت شخصی جایی در وسط این دو قرار دارد یعنی جایی که شما آنچه را می خواهید به دست می آورید و برای آنچه دارید سپاسگزارید .

در موفقیت شخصی با چگونگی احساس خوبتان نسبت به آنچه هستید ، آنچه انجام داده اید و آنچه دارید سنجیده می شوید .
موفقیت شخصی شامل احساس اطمینانی است که شما آنچه را می خواهید می توانید به دست آورید و برای رسیدن به آن انگیزه انجام دادنش را پیدا می کنید.

گروه کوچینگ رستم حامدی
ارائه دهنده خدمات تخصص کوچینگ و برنامه ریزی استراتژیک زندگی فردی
44366673-021
44366679-021

موفقیت بیشتر به این معناست که بدانید در چه زمینه ای بهترین هستید و به درستی با آن شرایط دریک راستا قرار بگیرید ، نه به معنای بی نقص بودن .
موفقیت در نتیجه یک ویژگی خاص به دست نمی آید بلکه در نتیجه هم راستا بودن کسی به دست می آید که الان هستید ، یا جایی که می خواهید به آنجا برسید ، مهارتی مناسب در نقش شما .

برنامه ریزی استراتژیک شخصی

اپیکورس می گوید : بدون خردمندانه، خوب و عاقلانه زندگی کردن، داشتن زندگی خوب غیرممکن است و بدون داشتن یک زندگی خوب،خردمندانه، خوب و عاقلانه زندگی کردن غیرممکن است.

برنامه ریزی استراتژیک شخصی ابزاری است که برای رسیدن به هرچه که می خواهید و در هرجایی که هستید از آن استفاده می کنید .

تفاوت بین استفاده از برنامه ریزی شخصی به عنوان بخش مرکزی زندگی و کارکردن بدون برنامه ریزی مانند تفاوت راندن یک ماشین و دوچرخه است .
هردو شما را از نقطه A به نقطه B می رسانند، اما با برنامه ریزی استراتژیک شخصی به مراتب سریع تر و آسانتر به مقصد می رسید.

دلیل مفید بودن برنامه ریزی استراتژیک این است که مقدار زمان و پول زیادی برای شما صرفه جویی می کند . با فکر کردن درباره سوالات کلیدی و مفاهیم استراتژیک، خیلی سریع می بینید که بیشتر  بیشتر کارهای مهمتری را انجام می دهید و بیشتر به سمت اهداف اصلی خود بروید.

آلن لاکین :

برنامه ریزی باعث می شود آینده را به زمان حال بیاورید و در آن تغییراتی ایجاد کنید .

موفقیت و برنامه ریزی استراتژیک فردی

در همین زمان کمتر وکمتر کارهای بدون فایده را انجام می دهید. بنابراین کارهای صحیح بیشتر و کارهای اشتباه کمتری انجام می دهید.
برنامه ریزی استراتژیک شخصی خیلی شبیه برنامه ریزی استراتژیک سازمانی است. این برنامه ریزی درآمد شما در زندگی را افزایش می دهد .
سهام در تجارت بر حسب سرمایه مالی اندازه گیری می شود ، اما سهام شخصی بر حسب سرمایه انسانی خودتان تعیین می شود .

سهام شخصی از انرژی های ذهنی، روحی و فیزیکی تشکیل شده است که باید در کار خود سرمایه گذاری کنید.

هدف شما باید به دست آوردن بالاترین درآمد ممکن از سرمایه گذاری باشد که برای رسیدن به اهداف خود انجام داده اید . هر چه بهتر روی خودتان سرمایه گذاری کنید، نتیجه به دست آمده بهتر خواهد بود .
وقتی دیگر نتیجه مورد نظر را از کار یا زندگی خود نمی گیرید ، متوجه می شوید که زمان بازنگری برنامه ریزی استراتژیک است .
وقتی احساس ترس یا نارضایتی دارید، اغلب نشانه این است که باید نشسته و از خودتان سوالات سخت و مناسبی بپرسید .
وقتی مقاومت و فشاری را تجربه کردید یا دیدید که بیشتر و بیشتر کار می کنید اما پاداش کمتر و کمتری می گیرید ، باید عقب ایستاده و استراتژی خود را بازنگری کنید .
افراد موفق به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه استراتژیست هستند . آنها به دقت در مورد استفاده از نقاط قوت و توانایی های خود برای به دست آوردن بیشترین سود برای خود و خانواده شان فکر می کنند.
اغلب مردم برای برنامه ریزی مخصوص سال نو و یا مرخصی خویش بیشتر وقت صرف می کنند تا برنامه ریزی برای هدف و مقصودشان در زندگی .
در عین حال وجه تمایز افرادی که به رویاهای خود جامعه عمل می پوشانند و کسان دیگری که در آرزوی دستیابی به آرزوها و امیالشان به سر می برند در دو کلمه خلاصه می شود : کنترل و برنامه ریزی .
طرح جامع زندگی به معنای آفرینش طرح و نقشه ای برای زندگی فردی و حرفه ای است .
این طرح حاصل تجربه های زندگی شماست و به طور عمده از پنج عامل : رویاها ، اهداف ، ارزش ها ، برنامه های اجرایی و فعالیت های روزانه تشکیل می شود .
در حقیقت تنها زمانی در تحت کنترل زندگی خود خواهید بود که این عوامل را در نقشه زندگی تان بگنجانید .
موفقیت به طور خودکار حاصل برنامه ریزی و کنترل است . بدون برنامه ریزی ممکن است آینده مطلوب شما هرگز تحقق نیابد .
بدون کنترل زندگی از افسردگی ، نومیدی ، خشم ، احساس بی کفایتی ، شکست و عدم اعتماد به نفس سرشار می شود .
فهرست احساسات و هیجانات مخرب ناشی عدم برنامه ریزی و کنترل نهایت و کرانه ای ندارد .
درحقیقت طرح و نقشه برای کنترل و هدایت زندگی خود به منزله فرمان برای هدایت اتومبیل است.
وقتی شالوده زندگی را بر اساس طرح و برنامه ای بنیان می نهید، جزء جزء زندگی تان بدون تحمل کوچک ترین فشار روانی یا افسردگی با هم جور و سازگار می شود .
طرح و برنامه شرایطی را فراهم می آورد که به جای دلسردی و نومیدی بی وقفه دست به عمل بزنید، ابزاری است که مقصد و مسیر منتهی به اهدافتان را در اختیارتان گذاشته وآن برنامه زمان بندی را که ناگزیر به پیروی از آن هستید پیش روی تان قرار می دهد.
برنامه ریزی شما تنها زمانی مفید واقع می شود که برنامه ریزی به منظور ایجاد تغییر باشد، تغییراتی در وظیفه ، حرفه وچگونگی اداره زندگی روزانه شما .

آنتونی رابینز :

افرادی که در عرصه زندگی به موفقیت های بزرگی دست می یابند ویژگی های مشترک با یکدیگر دارند . چنین به نظر می رسد که قهرمانان هفت ویژگی مشترک دارند . این ویژگی ها که به آنها توانایی می دهد تا به اهداف خویش برسند عبارتند از : انگیزه ، ایمان ، استراتژی ، درک ارزش ها ، انرژی ، نیروی صمیمیت و مهارت در ارتباط موثر با خود و دیگران .

آنتونی رابینز در مورد اهمیت استراتژی چنین می نویسد :"ما برای حرکت به سوی هدف خود ، به جز نیروی محرکه به مسیر و جهت مشخصی نیازمندیم".

استراتژی روشی است که با آن امکانات خود را در جهت هدفمان تنظیم می کنیم .

موفقیت و برنامه ریزی استراتژیک فردی

هر هنرمند، سیاستمدار و یا مدیر می داند که برای پیروز شدن تنها داشتن ابزار و امکانات کافی نیست، بلکه باید این امکانات را با موثرترین روش مورد استفاده قرار دهد .

استراتژی شناخت این واقعیت است که که باهوش ترین و نیرومندترین فرد هم برای پیشرفت ، نیاز به پیداکردن مسیر صحیح دارد ، شما می توانید هم با شکستن در و با استفاده از کلید درخانه ای را بگشایید.

فرآیند برنامه ریزی راهبردی 

برایان تریسی می نویسد : "فرآیند برنامه ریزی راهبردی مهارتی کلیدی برای موفقیت تجاری و زندگی شخصی است".
در واقع توانایی اندیشیدن راهبردی برای موفقیت شما ضرورت دارد .
یک فرآیند هفت مرحله ای وجود دارد که می توانید از آن برای زندگی و کارتان استفاده کنید:

1- پنداره شما

تصور کنید که با هیچ محدودیتی رو به رو نیستید . می توانید هر کاری را که خواستید انجام دهید .
می توانید آن چه را می خواهید در سال های آینده به دست آورید . اگر قرار بود حرفه شما 5 سال دیگر در چنین روزی بی کم و کاست باشد ، چگونه به نظر می رسید و با شرایط امروز شما چه تفاوتی داشت؟
2- ارزش های شما
شناسایی ارزش های اصلی یکی از گام های کلیدی برای موفقیت افراد و شرکت ها می باشد .
افراد با ارزش و اصول روشن و یک بیانیه ماموریت شخصی ، ظاهراً بسیار تاثیر گذارتر و موفق تر از دیگران هستند .
هنگامی که ارزش های شخصی خود را روشن می کنید می توانید زندگی خود را در هماهنگی با آن قرار دهید .
ارزش ها پایه ای برای تصمیم گیری شما هستند . اگر شما نیاز به قضاوت بر اساس دو گزینه دارید، باید بر اساس بالاترین ارزش خود تصمیم گیری نمایید .
3-ماموریت شما
این اقدامی است که می خواهید برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و کار دیگران ایجاد کنید . فراموش نکنید که همه ما با خدمت کردن با دیگران زندگی می کنیم . ماموریت شما کدام است ؟
4 - قصد و نیت
این همان چیزی است که به خاطرش صبح از خواب بیدار می شوید . این همان دلیلی است که به خاطرش کار می کنید . چرای شما در زندگی در کجا قرار دارد ؟
5- اهداف شما
اینها هدف های قابل اندازه گیری،خاص و مکتوبی هستند که می خواهید درآینده با رعایت پنداره ، ارزش ها ، قصد ونیت و ماموریت خود به آن دست پیدا کنید . اینها برای شما کدام هستند ؟
6- اولویت های شما
اینها مهم ترین کارهایی هستند که هر روزه انجام می دهید . توانایی شما در تعیین اولویت ها ، تعیین کردن ارزشمند ترین طرز استفاده از زمان، کلید عملکرد سطح بالاست .

موفقیت و برنامه ریزی استراتژیک فردی

7- اقدامات شما
اینها اقداماتی هستند که برای رسیدن به بالاترین اولویت هایتان انجام می دهید . اقدامات خاصی را که باید بلافاصله انجام دهید تا به بالاترین سطح اولویت های خودتان برسید مشخص سازید .

شما این فرصت را دارید با تکمیل فرم زیر ،از یک جلسه کوچینگ رایگان مجموعه رستم حامدی استفاده کنید
لطفا موارد مورد نیاز را کامل کنید
مربیان کوچینگ
رستم حامدی
پاسخگوی شما هستند
 • نویسنده
  رستم حامدی
 • تاریخ انتشار
  جمعه, 10 خرداد 1398
 • زمان مطالعه
  11 دقیقه

دوره آموزشی

چگونه قله ها را فتح کنیم

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ، هر هفته یک ایمیل مفید در زمینه کوچینگ دریافت کنید

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

 1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما